Historie
Historie společnosti
Společnost byla založena v červnu roku 1992. Zakládajícími, a současně dosavadními vlastníky a jednateli společnosti, jsou Ing. Petr Sádlo a Ing. Pavel Stibůrek.
Z původních 5ti technických pracovníků se společnost během let 1992 až 2014 rozvinula až na úroveň 90ti zaměstnanců.
V souladu s plánem rozvoje společnosti byl vypracován systém řízení společnosti završený v roce 2001 udělením certifikátu dle:
 • ČSN EN ISO 9000 : 9002
Následně v roce 2003 certifikátu dle:
 • ČSN EN ISO 9001 : 2001
V letech 2004 a 2005 společnost SPS engineering, s.r.o rozšířila svou činnost o správu nemovitostí, realitní činnost a investiční činnost.
V průběhu roku 2006 byla vypracována dokumentace integrovaného systému k certifikaci dle:
 • ČSN EN ISO 9001 : 2001
 • ČSN EN ISO 14001
 • OHSAS 18 001
V průběhu roku 2006 až do dneška byla úspěšně realizována celá řada vlastních developerský projekt.
V roce 2008 byla vypracována dokumentace integrovaného systému dle nových norem k certifikaci dle:
 • ČSN EN ISO 9001 : 2001
 • ČSN EN ISO 14001 : 2005
 • ČSN OHSAS 18001 : 2008
Ke dni 20.1.2009 získala naše společnost certifikáty:
 • systém managementu jakosti (QMS) dle ČSN EN ISO 9001 : 2001
 • systém environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001 : 2005
 • systém BOZP dle ČSN OHSAS 18001 : 2008
Přehled výkonů za roky 2009 - 2020 v mil. Kč
2009
226 902
2010
245 842
2011
296 476
2012
287 683
2013
305 755
2014
316 499
2015
307 505
2016
325 178
2017
332 115
2018
482 305
2019
467 412
2020
295 817